Delft

Het eerste station van Delft werd geopend in 1847, in het kader van de verlenging van de Oude Lijn naar Rotterdam. In 1885 werd dit vanwege groeiende reizigersstromen vervangen door een groter exemplaar. In 1965 werd de op maaiveldniveau gelegen spoorlijn, die vanwege stadsuitbreiding nu middendoor de stad liep, vervangen door een lang viaduct. Hierbij bleef het stationsgebouw uit 1885 in gebruik. Vijftig jaar later, in 2015, is de spoorlijn verdubbeld en in de Willem van Oranjetunnel onder de grond verdwenen. Het oude stationsgebouw is niet meer als zodanig in gebruik, maar is wel bewaard gebleven. Verder is het hele stationsgebied vervolgens opnieuw ingericht onder de noemer Spoorzone Delft.


Een anonieme DDZ rijdt op een druilerige 5 januari 2013 over het spoorviaduct in Delft.

 

De bovenleiding die boven de weg hangt op de vorige foto verraadt de aanwezigheid van trams. Delft wordt verbonden met het tramnet van Den Haag door de lijnen 1 en 19, die parallel aan het spoorviaduct over de Phoenixstraat rijden. Vanwege de werkzaamheden aan de spoortunnel was de trambaan tijdelijk in het wegdek aangelegd, maar sinds de opening van de tunnel rijden de trams weer op een vrije baan. Ook is de stadsgracht die al in 1847 verdween door de aanleg van het spoor weer in ere hersteld.

 


De situatie rondom het station van Delft voordat de werkzaamheden begonnen (afbeelding: Google Earth)

 

GTL 3042 op lijn 1 naar Delft Tanthof nadert de tramhalte bij station Delft op 28 januari 2012.

 

GTL 3065 op lijn 19 naar Leidschendam Leidsenhage rijdt over de tijdelijke brug die over de Westvest is aangelegd als omleiding tijdens het vervangen van de Constructiebrug. Op de achtergrond zien we het bouwterrein van de spoortunnel.

 

De Spoorzone Delft in 2013. Linksonder van het midden zien we de slingerende omlegging van de tram en de tijdelijke brug. Duidelijk te zien is dat de huizen aan de Van Leeuwenhoeksingel en de Houttuinen allemaal gesloopt zijn voor de aanleg van de tunnel. (afbeelding: Google Earth)

 


SLT 2658 op 28 januari 2012 als sprinter naar Den Haag Centraal, tijdens een stop op spoor 1 van het nog bovengrondse station Delft.

 

VIRM 8654 is ook onderweg naar Den Haag Centraal en maakt ook een stop langs perron 1. In de achtergrond vangen we nog net een glimp op van de tijdelijke voetgangersbrug.

 

VIRM 8610 op spoor 2, langs het eilandperron. Aan de andere kant van dit perron lag nog spoor 3, maar dit werd slechts incidenteel gebruikt.

 


Deze foto is praktisch op dezelfde locatie genomen als de bovenstaande, maar dan zeven jaar later (19 januari 2019). Op de plek waar voorheen de panden aan de Van Leeuwenhoeksingel stonden, staat nu het nieuwe stationsgebouw waar ook meteen het stadskantoor in zit. Het oude stationsgebouw uit 1885 is nu in gebruik als restaurant, een klein stukje spoordijk resteert nog als terras.

 

De situatie in 2019. Het ondergrondse station is inmiddels al vier jaar in gebruik en op het resterende deel van de vrijgekomen grond wordt de rest van Spoorzone Delft opgebouwd. (afbeelding: Google Earth)

 

PCC 1210 op het vernieuwde tramspoor aan de Westvest, vlak voor het naderen van station Delft.