Elektrische locomotieven NS 1300

De serie NS 1300 is, net als de serie NS 1100, gebaseerd op een Franse locomotiefserie en is dan ook in Frankrijk gebouwd. Vanaf 1952 verschenen de 1300en op het Nederlandse spoor; de eerste tien exemplaren (1301 t/m 1311) werden in het turquoise afgeleverd, de tweede bestelling (1312 t/m 1316) kwam in 1956 meteen in het Berlijns blauw op de baan. In de jaren '70 werden kregen alle locs de geel-grijze NS-huisstijl, die bij de laatste grote revisie in de jaren '80 is vervangen door een bijna volledig geel uiterlijk met een opvallend groot NS-logo. In 1999 volgde de buitendienststelling bij NS en werd het grootste deel van de locomotiefserie gesloopt.

Er zijn vier locomotieven bewaard gebleven, namelijk de 1302, 1304, 1312 en 1315. De 1302 en 1312 zijn eigendom van het Spoorwegmuseum en de 1304 en de 1315 van Stichting Klassieke Lokomotieven (KLOK). Sinds 2015 worden de 1304 en 1315 via de firma Fairtrains verhuurd aan verschillende goederenvervoerders, waardoor er weer af en toe een 1300 in de goederendienst te vinden is. Omdat ik slechts foto's van de vier bewaarde exemplaren heb, staan de foto's op deze pagina gerangschikt op locnummer.


1302

Locomotief 1302 is in 2002 aan het Spoorwegmuseum overgedragen en werd in de beginperiode regelmatig ingezet als werkpaard, maar in 2005 kreeg ze een defecte tractiemotor. Omdat het museum verder nog over de rijvaardige 1312 beschikt, is de 1302 niet hersteld. De loc werd in 2010 opgeborgen in een museumloods in Blerick, waar men bezig zou zijn de loc weer Berlijns blauw te maken. Anno 2011 was daar nog weinig van te merken.

 


1304

De 1304 stond op 22 oktober 2011 opgeborgen in de loods van Stichting KLOK te Blerick.

 

Van 2015 tot het faillissement in 2017 heeft HSL Logistik de 1304 en 1315 gehuurd van Stichting KLOK als tractie voor hun goederentreinen. De 1315 is destijds niet rijvaardig gemaakt en heeft dus nooit voor deze vervoerder gereden, maar de 1304 heeft daadwerkelijk een comeback gemaakt. De loc kreeg daarbij de bruin-oranje huisstijl van HSL. In die hoedanigheid trof ik de loc op 21 februari 2019 aan in Nijmegen.

 


1312

Zoals hierboven al te lezen was, wordt de 1312 sinds 2005 ingezet door het Spoorwegmuseum. Links zien we de loc op 12 juli 2011 als Heimwee-Express (samen met de 1202 en een Plan D-, E- en W-rijtuig) door station Driebergen-Zeist rijden. Rechts staat de loc stil in Haarlem, ter gelegenheid van een donateursrit op 2 juni 2012.

 

Op 27 november 2021 trof ik de 1312 aan voor de ingang van het Spoorwegmuseum.

 


1315

De 1315 langs het perron van de Stoom Stichting Nederland te Rotterdam Noord Goederen, 19 oktober 2010. Hoewel het meeste materieel van Stichting KLOK in Blerick stond gestald, was de 1315 voor enige tijd te gast bij de SSN. Toen ik hier een bezoek bracht werd er precies gerangeerd met de 1315, waardoor ik haar hier kon fotograferen.

 

Op 24 maart 2013 werd de 1315 door de 1252 (ook van Stichting KLOK) naar Coevorden gesleept, vanaf waar ze verder is vervoerd naar een spoormuseum in het Duitse Horb. De loc is hier te gast geweest tot 2015, toen ze weer naar Nederland kwam voor inzet bij HSL Logistik.

 

Na het faillissement van HSL Logistik - die de 1315 nooit hebben ingezet - zijn de 1304 en 1315 in bruikleen genomen door Fairtrains. Via deze organisatie worden de locs verhuurd aan verschillende goederenvervoerders. In 2020 is de 1315 door Fairtrains teruggebracht in de Berlijns blauwe kleurstelling, hoewel ze nog wel de moderne seinen draagt. Op 19 mei 2022 trof ik de 1315 aan op station Utrecht Centraal.